Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Szczurowej

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szczurowej

Fot. 1 Szkoła Podstawowa w Szczurowej

            O szkole parafialnej w Szczurowej pierwsze konkretne wiadomości pochodzą z początku XVIw.Nie może jednak ulegać wątpliwości, że szkoła w Szczurowej jest tak samo stara jak kościół parafialny, czyli że sięga swymi początkami XIVw. Oficjalnie poświadczona została po raz pierwszy w roku 1539, a w 1598 czytamy w kronice szkoły o "domu z ogrodem, w którym mieszka rektor szkoły". Po raz ostatni "szkoła dawna" w Szczurowej odnotowana została w 1791r. To tyle z kart kronik historycznych. Około 1880 roku uruchomiona została 3-klasowa szkoła w Szczurowej. Kierownikiem był Wacław Natoński, nauczycielami: Ignacy Dąbrowski i Feliks Gierucki. Nauka odbywała się w "organistówce" oraz w domu Magdaleny Gacowej przy Rynku).    

 

Fot. 2 Zdjecie archiwalne nieistniejącego obecnie budynku szkolnego


          Wkrótce podjęto inicjatywę budowy samodzielnego obiektu. Ukończono budowę szkoły jednak dopiero w roku 1911 (zdjęcie obok). Szkoła prowadziła również naukę dopełniającą dla dziewcząt z zakresu gotowania, szycia, podstaw gospodarstwa domowego oraz początkowo w klasie drugiej języka niemieckiego i geometrii. Pierwszym kierownikiem nowej 4-klasowej szkoły został Piotr Litarowicz. W skład grona pedagogicznego wchodzili: Bogumiła Kolmanowska, Anna Adamska, Wincenty Mikulski, Rozalia Kobyłecka, J ózef Adamski, Henryk Schinder.    

 

Fot.3 Budynek szkolny - zdjęcie archiwalne


              Po śmierci Litarowicza (1924r) kierownikiem została Zofia Grabówna, a po jej przeniesieniu do Wierzchosławic w roku 1930 - Antoni Słabiak, pochodzacy z Czeladzi Śląskiej. Był to człowiek niezwykle inteligentny, uzdolniony muzycznie, posiadający duży takt pedagogiczny. Zmarł na atak serca w 1940r.Kierownictwo nad placówką objął wówczas Zygmunt Robaszkiewicz, nauczyciel wysiedlony z Poznańskiego. Zorganizował i prowadził zespoły tajnego nauczania w zakresie gimnazjum, a później i liceum, ucząc języka polskiego, historii, biologii i geografii. Przedmiotów humanistycznych pomagał uczyć ks. Jan Nita, religii i języka łacińskigo ks S. Daniel, języków nowożytnych mgr Jan Rassak. Zespoły tajnego nauczania stopnia podstawowego prowadzili: Matylda Barabasz, Krystyna Daniel-Robaszkiewicz.
Wojna i okupacja spowodowały w szkolnictwie poważne
stratyw postaci zniszczonych budynków szklonych, bibliotek i co szczególnie istotne, zdziesiątkowanie kadry nauczycielskiej w wyniku egzekucji, deportacji, przymusowych robót.Skutki działalności okupanta dotknęły także szkolnictwo ziemi szczurowskiej.
W roku 1945 obowiązki kierownika szkoły pełnił Józef Spiechowicz,później w latach 1949-51 Augustyn Ignasik i od 1II 1951 r. Jan Głąb, którego zasługą było przeprowadzenie generalnego remontu budynku placówki. Warunki lokalowe obliczone były na możliwości kształcenia 150 uczniów.    

             Tymczasem po wojnie szkoła w Szczurowej pełniła rolę szkoły zbiorczej dla uczniów z sąsiednich wsi i przysiółków. W roku szkolnym 1957/58 liczba uczących się w niej dzieci wynosiła 256, co znacznie przekroczyło możliwości lokalowe. Przygotowania do rozbudowy szkoły podjeto w 1963r, a cały proces zakończono uroczyście 9 XI 1968r.IX 1971r szkoła otrzymuje imię Adama Mickiewicza. W latach 1974-1980 szczurowska szkoła funkcjonuje jako Zbiorcza Szkoła Gminna. Z dniem 1XI 1974r gminnym dyrektorem zostaje Adam Pater, a jego zastępcą Józef Lupa. Liczba uczniów wynosi 288 łącznie z trzema oddziałami filialnymi w Strzelcach Małych, Dąbrówce Morskiej i Rylowej. Z uwagi na obniżony stopień organizacyjny szkoły w Górce, do szkoły w Szczurowej uczęszczają także uczniowie kl V-VIII. Wówczas liczba uczących sie wynosi 337. Potem dołączają klasy IV z punktów filialnych w Strzelcach Małych, Górce, i cały punkt filialny w Rylowej.30 VI 1984r ulega likwidacji stanowisko gminnego dyrektora szkół. W jego miejsce zostalo utworzone stanowisko inspektora oświaty. Funkcję tą piastował Adam Pater, a stanowisko dyrektora szkoły w Szczurowej objęła mgr Krystyna Piękosz. W styczniu 1985r zmienia sie nazwa szkoły ze "Zbiorczej Szkoły Gminnej"na "Szkola Podstawowa". o trzech latach kadencji mgr Krystyny Piękosz trudne obowiązki zarządzania przejął nowy dyrektor mgr Stanisław Bodurka. Funkcję tą pełnił do 1994r. Z dniem 1 IX 1994r w wyniku konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Tarnowie dyrektorem szkoly zostaje mgr Bogdan Czekaj i kieruje nią aż do 1998r.Później to stanowisko obejmuje ponownie mgr Krystyna Piękosz i piastuje go do 2002r. Od 1 IX 2002r dyrektorem szkoły jest mgr Alina Oleksy. Szkoła zawsze była i jest otwarta na środowisko lokalne, realizuje potrzeby nie tylko dydaktyczne, ale i wychowawcze.


              Szkoła z całą swoją bogatą przeszłością wrosła na stałe w pejzaż ziemi szczurowskiej i jest, jak otwarta księga, świadectwem wiekiego dziedzictwa kulturowego jej mieszkanców.

 

opracowała: mgr Jolanta Łoboda

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Biuletyn Informacji Publicznej